Algemene voorwaarden

  • Tenzij anders besproken, moeten onze facturen betaald worden ten laatste 30 dagen na factuurdatum.
  • Er wordt een verplaatsingskost van €0,40 per kilometer aangerekend, tenzij anders besproken.
  • Eventuele parkeergelden en/of tolgelden worden bij de normale verplaatsingskosten gerekend.
  • Het ruwe beeldmateriaal evenals de montages of de bewerkte foto's worden gedurende 1 jaar bewaard. Indien de cliënt de gemaakte opnames (het ruwe beeldmateriaal) langer wil laten bewaren, kan dit in samenspraak met de klant tegenover een meerprijs.
  • Hoewel onze producties vrij te gebruiken zijn door de klant op zijn/haar platformen, blijven de beelden en het eindproduct eigendom van Gerben Steyaert Productions BV. De klant mag deze beelden niet zelf doorverkopen. Bij gebruik op een medium niet eigen aan de klant (dus geen website, sociale media pagina, brochure, advertentie, … van de klant), moet steeds een copyrightvermelding van ‘Moments of Colour’ en/of ‘Gerben Steyaert Productions worden geplaatst.
  • Het opgenomen beeldmateriaal wordt gemonteerd en bewerkt naar inzicht van Gerben Steyaert Productions, rekening houdend met de wensen en ideeën van de opdrachtgever. Het blijft echter een subjectief product en derhalve kan de opdrachtgever nooit als reden van niet-betaling van de factuur inroepen dat het eindproduct niet volledig naar zijn wens is.
  • Indien een opdracht niet of onvoldoende kan uitgevoerd worden omwille van technische redenen, zoals onder meer stroompanne, ongunstigenweersomstandigheden, apparatuurpanne, ... of omwille van verkeersproblemen (verkeersongeval, file, omleidingen,...), kan de cliënt hiervoor geen schadevergoeding eisen.
  • Indien de klant zelf beelden aanleverd voor montage, wordt verondersteld dat de klant hiertoe de rechten heeft.
  • Bij voortijdige verbreking van een opdracht of bestelling door de cliënt of om een aan de cliënt te wijten oorzaak, zullen de tot dan gepresteerde werken en gemaakte kosten aangerekend worden.